Hizmet Koşulları

Retgen Enerji İzleme Platformu Hizmet Koşulları

Bu Hizmet Koşulları (“Koşullar”), Retgen Enerji İzleme Platformu (“Retgen” veya “Platform”) adlı bir Yazılım olarak Hizmet (SaaS) enerji izleme platformuna erişiminizi ve kullanımınızı yönetir. Bu Koşullara erişerek veya Retgen’i kullanarak, bu Koşullara bağlı olduğunuzu kabul edersiniz. Bir şirket veya başka bir yasal varlık adına bu Koşullara giriyorsanız, böyle bir varlığı bu Koşullara bağlama yetkinizin olduğunu beyan edersiniz, bu durumda “siz” veya “sen” böyle bir varlığı ifade eder.

1. Platform Kullanımı

1.1. Erişim: Bu Koşullara tabi olarak, Sağlayıcı size iç işlemleriniz için Retgen’e erişim sağlamak amacıyla devredilemez bir lisans verir.

1.2. Kullanıcı Hesapları: Belirli Retgen özelliklerine erişim için bir hesap oluşturmanız istenebilir. Kayıt sürecinde doğru, güncel ve eksiksiz bilgiler sağlama ve bu bilgileri doğru, güncel ve eksiksiz tutma sorumluluğunu üstlenirsiniz.

1.3. Kısıtlamalar: Retgen’i herhangi bir yasa dışı veya izinsiz amaç için kullanmayacağınızı kabul edersiniz.

2. Ödeme Koşulları

2.1. Ücretler: Retgen kullanımınız, ayrı bir anlaşmada belirtilen veya Sağlayıcı web sitesinde görüntülenen ücretlerin ödenmesine tabi olabilir.

2.2. Ödeme Yetkilendirmesi: Ödeme bilgilerini sağlayarak, Sağlayıcıya belirtilen ücretleri seçtiğiniz ödeme yöntemiyle tahsil etme yetkisi verirsiniz.

2.3. Vergiler: Tüm ücretler herhangi bir geçerli vergi dışında tutulur ve Retgen kullanımınıza ilişkin uygulanabilir olan herhangi bir vergiyi ödemekten sorumlusunuz.

3. Fikri Mülkiyet

3.1. Sahiplik: Sağlayıcı, Retgen’e ilişkin tüm fikri mülkiyet haklarını saklar.

3.2. Kullanıcı Verileri Lisansı: Sağlayıcıya, Retgen’e gönderdiğiniz, yayınladığınız veya görüntülediğiniz herhangi bir veri, bilgi veya içeriği (“Kullanıcı Verileri”) sağlama hakkını verirsiniz.

4. Gizlilik

4.1. Gizli Bilgi: Her bir tarafın, bu Koşullarla bağlantılı olarak diğer tarafın belirli olmayan, gizli veya mülkiyeti olan bilgilere (“Gizli Bilgi”) erişimi olabilir.

5. Sonlandırma

5.1. Sağlayıcı Tarafından Sonlandırma: Sağlayıcı, bu Koşulları ihlal etmeniz durumunda herhangi bir zamanda bildirim yapmaksızın Retgen’e erişiminizi askıya alabilir veya sonlandırabilir.

5.2. Kullanıcı Tarafından Sonlandırma: Retgen kullanımınızı durdurarak bu Koşulları sonlandırabilirsiniz.

6. Sorumluluk Sınırlaması

6.1. Garanti Reddi: RETGEN “OLDUĞU GİBİ” VE “MÜSAİRLİKLERE” TABİ OLARAK SAĞLANIR. SAĞLAYICI, PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLAL EDİLMEMESİ GİBİ AÇIK VEYA ZIMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE, HERHANGİ BİR TÜR GARANTİ VERMEZ.

6.2. Sorumluluk Sınırlaması: SAĞLAYICI, GARANTİ, SÖZLEŞME, HAKSIZ FİİL (DAHİL OLMAK ÜZERE İHMAL) VEYA BAŞKA BİR HUKUKİ TEORİ TEMELİNDE OLUŞAN HERHANGİ BİR KAYIP, VERİ VEYA İŞ KESİNTİSİ DAHİL OLMAK ÜZERE, DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL, ÖRNEK NİTELİĞİNDE VEYA SONUÇSAL HASARLARDAN SORUMLU DEĞİLDİR.

7. Genel Hükümler

7.1. Tüm Anlaşma: Bu Koşullar, burada belirtilen konu ile ilgili olarak size ve Sağlayıcıya ilişkin tüm iletişimleri ve teklifleri oluşturur ve tüm önceki veya çağdaş iletişim ve teklifleri yasaklar.

7.2. Uygulanacak Hukuk: Bu Koşullar Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabi olacak şekilde yorumlanır ve uygulanır.

7.3. Değişiklik: Sağlayıcı, bu Koşulları istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Devam eden kullanımınız bu değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

7.4. Bölünebilirlik: Bu Koşulların herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz olduğu tespit edilirse, bu durum geri kalan hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.

Retgen’e erişerek veya kullanarak, bu Koşulları okuduğunuzu, anladığınızı ve bunlara bağlı olduğunuzu kabul edersiniz. Bu Koşullara uymuyorsanız, Retgen’e erişemez veya kullanamazsınız.